Středisko výchovné péče - ambulantní oddělení Praha 12

 je detašovaným pracovištěm poskytujícím poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám na adrese:

Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 12 – Modřany

tel. 241 772 127, 244 401 461

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Středisko poskytuje preventivní služby dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, mají problémy ve škole způsobené poruchami chování nebo učení. Středisko se také věnuje dětem a mladistvým, kteří se obtížně orientují ve svém blízkém i širším sociálním poli.

Program střediska je založen na přesvědčení, že nejlepší cestou poskytování pomoci dítěti je rozvoj a posílení rodiny jako celku. Preventivní péče střediska vychází z potřeby zachytit již první signály potíží v procesu psychického vývoje dítěte a nabídnout celé rodině radu či systematickou pomoc. Cílem péče o dítě je jeho podpora, a to cestou posílení celé rodiny a zároveň práce s celým sociálním polem klienta (škola, vrstevníci, příbuzní …)

Středisko nabízí dětem a mladistvým od tří do osmnácti let (do ukončení vzdělávání), jejich rodinám, školám, kurátorům či sociálním pracovníkům prostor pro řešení jejich problémů. Poskytuje dlouhodobější spolupráci formou:

  • individuální terapie
  • skupinové terapie
  • rodinné terapie
  • preventivně-terapeutických služeb (výjezdy, kluby pro rodiče a učitele)
  • v případě potřeby dáváme doporučení na internátní zařízení

Služby střediska jsou bezplatné, k návštěvě není třeba doporučení.

Objednat se lze telefonicky pondělí - pátek, nejlépe mezi 8 – 9 hod.

Vedoucí střediska

PaedDr. Jolana Marková
Tel 241 772 127, 244 401 461
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.